• KASE Kasvuohjelma on monipuolinen hankkeiden kokonaisuus

  Kaustisen seutukunta toteutti KASE Kasvuohjelma -kokonaisuutta, joka koostui useammasta kehittämishankkeesta. Kasvuohjelman perusajatus oli tukea alueemme kuntia ja yrityksiä tulevaisuuteen valmistautumisessa. Seutukunnan alueelle suunnitellut suurhankkeet ovat merkittävä tekijä lähitulevaisuudessa jopa 1,5 miljardin euron investointiarvollaan.

  Lisäksi Kasvuohjelma kokonaisuus avasi uusia yritysverkostoja sekä auttoi yrityksiämme kehittymään yhdessä. KASE Kasvuohjelmaan kuului myös yrityspalveluidemme kehittäminen siten, että voimme myös jatkossa olla yksi Suomen yritysintensiivisimmistä alueista.

  KASE Kasvuohjelma - yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen

  Tässä hankkeessa tuimme yritysten verkostoitumista ja alihankintaverkostojen kehittymistä suurhankkeiden tarpeisiin. Tuemme yrityksiä selvityksillä, tilaisuuksilla, valmennuksilla ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Kehitimme hankkeessa myös yrityspalveluitamme.

  Lue lisää hankkeesta täältä.

  Projektipäällikkö: Timo Pärkkä, timo.parkka(at)kaustisenseutukunta.fi; +358 40 757 3519

  Projektin toteutusaika: 1.1.2020 - 31.12.2022

  Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

  Hankkeen tila: Hanke on päättynyt.

 • SEMUKAS -hanke

  Hankkeen tavoite on edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa, vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista, sekä kehittää uusia tuote ja palvelukonsepteja. Hanke vahvistaa alueellisessa JTF-suunnitelmassa tunnistettuja tarpeita, tukee uusien yritysverkostojen kehittämistä ja yrityspalvelujen täydentämistä. Lisäksi hanke vahvistaa ylimaakunnallista yhteistyön hyödyntämistä maakunnan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn osalta.

  Hankkeen toteuttamisaika: 1.11.2023 - 30.4.2026

  Yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

  Mitä ovat suurhankkeet?

  Suurhankkeilla tarkoitamme kymmenien ja jopa satojen miljoonien eurojen hankkeita, joita Kaustisen seutukunnassa ja Sydänsuomessa -alueilla on valmistelussa useita. Tällä hetkellä keskeisimmät ja pisimmällä olevat suurhankkeet ovat Lestijärven tuulivoimahanke, Toholammin ja Halsuan tuulivoimahankkeet sekä Kaustisen litium-kaivoshanke. Tämän lisäksi on valmisteilla muita tietoliikenteeseen ja energia-alaan liittyviä hankkeita. Näitä kaikkia kutsumma yhteisnimellä suurhankkeet.

  Tutustu Kaustisen seutukunnan suurhankkeisiin tästä.

  Mikä on suurhanketoimisto.fi?


  Suurhanketoimisto.fi:lle on syntynyt selkeä tarve. Tarpeita on niin jäsenkunnillamme, joiden alueelle edellä mainittuja hankkeita ollaan toteuttamassa. Tarpeita on suurhankkeita valmistelevilla projektiorganisaatioilla, jotka haluavat välittää tietoa ja saada tietoa alueestamme ja sen resursseista. Tarpeita on alueemme yrityksillä, joilla on osaamista ja muita resursseja tarjottavaksi näiden suurhankkeiden käyttöön. Suurhanketoimisto ei ole fyysinen toimistorakennus, vaan pitkälti digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä palvelukokonaisuus. Tarkoitus on, että tämä palvelu kehittyy ajan myötä ja otamme mielellään vastaan niin ideoita kuin toiveitakin palvelun sisällöksi ja kehittämiseksi. Suurhanketoimiston käynnistäminen alkoi "KASE Kasvuohjelma - yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen" -hankkeessa ja sivustoa laajennetaan nyt kattavaksi palveluportaaliksi SEMUKAS-hankkeen aikana. Hanketta rahoittavat Kaustisen seutukunnan ja Sydänsuomessa -alueiden jäsenkunnat, Witas, Kokkolan yliopisokeskus Chydenius sekä Keski-Pohjanmaan Liitto.