SEMUKAS eli Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma tiedottaa meneillä olevista suurhankkeista, valmentaa yrityksiä sekä luo uusia yritysverkostoja Kaustisen seutukunnan ja SydänSuomessa alueiden sisällä ja alueiden välillä.

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma kohdistuu käynnissä olevaan rakennemuutostilanteeseen, jota vauhdittaa energiamurros ja uusiutuvan energian suurhankkeet.

Tavoitteena yritysverkostojen vahvistuminen ja suurhankkeisiin mukaan pääsy

Toimenpiteillä luodaan uusia yritysten suurhankeverkostoja Sydänsuomessa-alueella ja Kaustisen seudulla. Digitaalinen suurhanketoimisto.fi -portaali tulee osaltaan edesauttamaan uusien yritysverkostoja luomisessa niin paikallisten, alueiden välisten kuin kansainvälistenkin yritysten välille. Sivustolle kerätään hyödyllistä tietoa seutukuntien suurhankkeista sekä niistä kiinnostuneista yrityksistä. Kaustisen seudulla käytössä olevaa suurhanketoimisto.fi-palvelua laajennetaan tämän toiminnan myötä myös Sydänsuomessa-alueelle. Kirjautumista vaativan palveluosion alla pääurakoitsija voi jättää palveluun tarjouspyynnön, sekä etsiä alueelta sopivia alihankkijoita.

“Vahvistamme paikallisten yritysten valmiuksia osallistua suurhankkeiden alihankintoihin suuhanketoimisto.fi-palvelun lisäksi esimerkiksi monipuolisten info- ja valmennustilaisuuksien avulla.”, kertoo projektipäällikkö Markus Mäntynen Kaustisen seutukunnasta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttaa hankkeen aikana lisäksi aluetalousvaikutusten ennakkoarviointia, joka antaa erityisesti alueen kehittäjille tutkimustietoon perustuvan näkemyksen alueiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suorista, välillisistä että johdannaisvaikutuksista eri toimialoille, kuntiin ja työllisyyteen.

Kaustisen seutukunta on SEMUKAS-hankkeen päätoteuttaja, ja kehittämisyhtiö Witas Oy ja Jyväskylän yliopisto ovat osahanketoteuttajia. Kaustisen seutukunta ja Kehittämisyhtiö Witas Oy kokoontuivat perjantaina 15.12. hankkeen toteuttamispalaveriin Halsualle.

Zurück zur Liste der Artikel