Vi välkomnar lokalbefolkningen och alla som är intresserade av litiumprojektet att delta i grundstensläggningen för Kelibers anrikningsanläggning på Kaustby Folkets konstcentrum tisdagen den 4.6.2024 från kl. 11.00.

Murningsevenemanget kommer att sändas live till Folkets konstcentrum från Päiväneva-platsen. Vi välkomnar 250 gäster, så registrera dig snart och senast den 28 maj på
www.lyyti.fi/reg/Keliber_rikastamo_peruskivi_Kaustinen

(3D-modellering: Sweco Finland)

Återgå till artikellistan